Ze čtenářského deníku…

Náhodou jsem narazil na stránky http://www.ctenarsky-denik.cz a trochu si tam pocvičil bránici… I vybral jsem tedy pro vás několik posledních vět, závěrečných odstavců a odvážných konkluzí (pouze u Erbena se jedná o odstaveček celý), abyste z toho taky něco měli… Upřímně řečeno jsem rád, že mne profese těžko zavede ke čtenářským deníkům autentickým
Celý příspěvek

O jedné symfonii

O Vokální symfonii (1958) pro mezzosoprán, recitátora, smíšený sbor a orchestr Vladimíra Sommera nelze říci, že by byla skladbou opomíjenou či zapomenutou – během uplynulých pěti let jsem ji naživo slyšel dvakrát, z toho jednou na Pražském jaru. Vzhledem k její mimořádné působivosti bych si ji přesto dovolil trochu přiblížit…
Celý příspěvek

Frankreich, sweet Frankreich!

Nechuť Francouzů k cizím jazykům (angličtina? fuj! němčina? fuj!) je téměř příslovečná a podle vyprávěnek jako by i o pomoc ve Francii bylo volati francouzsky. No, já bych se takovým postojem nechlubil… Jako by to nešlo – milovat svůj jazyk mateřský a zároveň být otevřený jazykům cizím, jako by to byla ostuda, být dokonce pyšný na schopnost přeskočit jazykovou bariéru!