Ze čtenářského deníku…

Náhodou jsem narazil na stránky http://www.ctenarsky-denik.cz a trochu si tam pocvičil bránici… I vybral jsem tedy pro vás několik posledních vět, závěrečných odstavců a odvážných konkluzí (pouze u Erbena se jedná o odstaveček celý), abyste z toho taky něco měli… Upřímně řečeno jsem rád, že mne profese těžko zavede ke čtenářským deníkům autentickým
Celý příspěvek

Reklamy

Frankreich, sweet Frankreich!

Nechuť Francouzů k cizím jazykům (angličtina? fuj! němčina? fuj!) je téměř příslovečná a podle vyprávěnek jako by i o pomoc ve Francii bylo volati francouzsky. No, já bych se takovým postojem nechlubil… Jako by to nešlo – milovat svůj jazyk mateřský a zároveň být otevřený jazykům cizím, jako by to byla ostuda, být dokonce pyšný na schopnost přeskočit jazykovou bariéru!