O Marathonu soudobé hudby I.

Už asi popáté jsem navštívil pravidelně v tomto čase se v Divadle Archa konající New Music Marathon (je to dáno mou příchylností k soudobé vážné hudbě). Bohužel pamatuji slavnější časy této akce (býval trojdenní, s pestrým a zajímavým programem, teď je jenom jednodenní…), takže mne to nutí neustále srovnávat, o tom bych ale psát nechtěl. Ve dvou příspěvcích se pokusím okomentovat program letošního ročníku. A začnu dvěma filmy s živou hudbou.
Celý příspěvek