Malé království odvezeno, zavřeno, zpustlo…

Ano, mám na mysli to Malé království, které na Albertově vyplňovalo nevyužitou proluku mezi budovou kterési lékařské fakulty (kdo se v nich má vyznat) a stavením obývaným tlupou zvící Katedra učitelství a didaktiky chemie. Pro zcela topograficky nezasvěcené: plac zhruba 10×30 m s pečlivě upravenými chodníčky vinoucími se romanticky mezi modely nejrůznějších pamětihodností pečlivě vybraných dle mi neznámého klíče, podle roční doby buď před očima neplatících přesplotčumilů skrytými papundeklem jedním (vetknutým necitlivě do (nejspíš památkově chráněného) plotu) nebo dvojím, to když byly ony modely na zimu ještě přiobaleny do slušivých bedýnek (pak by vstupné nepomohlo, leda sekera). Z toho, co bývalo Červenou lhotou, zbyl jen pobořený mostek; vítr skučí nad pedoturbacemi porostlými unavenou travou… Netuším, kolik se tam platilo vstupné, netuším, jaká byla návštěvnost (ušití svědkové tvrdí, že se jich nějaký turista po Malém království ptal), netuším, v kolika cizozemských rodinách vyvolává fotografie tamějšího Karlštejna nostalgické vzpomínky na návštěvu Prahy. Bylo tu, není tu.