Ach češtino!

Před několika lety, v prudkých křečích (od smíchu) porodili jsme s ok následující povídku. Včetně nadpisu čítá čistých 153 souhlásek. Podobnost s jakýmikoli osobami (zejména s RNDr. Jaroslavem Smržem, CSc. z PřF UK) je čistě náhodná, za vulgarismus v závěru (a celkovou nechutnost celého textu) se outlocitnějším náturám omlouvám. Tady je

Smrž & mlž

RNDr. J. Smrž, DrSc. vtrhl v tvrz. Drc! zvrhl krb. Mrkl v drť. Hmm, plž! plkl. Smrskl čtvrthrst, vsrkl mls. Brr! Smrž zmlkl. Krkl, brkl. Plž zdrhl skrz krk v prsť.
Smrž vrhl.
Prd plž! MLŽ!
Zmrd mlž, blb Smrž!

PS.: Recitoval jsem tento útvar kdysi dvojici Gruzínů; dle očekávání byli konsternováni, zčásti asi i proto, že trochu ráčkuji, což výsledný efekt vhodně podpořilo…

Překlad Six Haiku (Karen Anderson)

S pomocí html-schopného kolegy (děkuji, ok) vetknul jsem originál a překlad do dvou sousedících sloupců, by ubohost mého převodu lépe vynikla, sám jako hovado html-neschopné (copak o to, sloupců jsem docílil snadno, ale upravení jejich nepochopitelně nepraktické šíře, rušící vcelku rozumnou původní šířku sloupce s příspěvky, již ne a ne a ne) toho ne s to.
Budu zvědav na vaše alternativní verze v komentářích (hodně štěstí s veršovým schematem haiku – 5 slabik/7 slabik/5 slabik…). Sám si vyhrazuji právo občas překlad aktualizovat, políbí-li mne múza na správné místo…

Šest haiku

Bílé páry pás
volným tahem na nebe
črtá se tiše.

Mraky zlacené
jasným vzduchem letí vzad.
Že spatřím hvězdy?

V stínu světa skryt
pozoruji družici
v Slunce záři plout.

Na pláni Syrtis
okurčičky nerostou.
Jednu bych si dal!

Nad oceány
Venuše kdo by si trouf‘
racky představit?

V jakých souhvězdích
jim naše Slunce plá, když
Proxima zajde?