Jsem si dovolil, ze své dílničky, kdybyste se neurazili…

V roce 2003 jsem (protože mne práce s kovem vždycky tak trochu zajímala) navštívil výstavu Proměny českého šperku na konci 20. století, která se konala v Císařské konírně na Pražském hradě. Dojem byl ohromující – fascinovaně jsem bloudil mezi vitrínami a kochal se výtvory výjimečnými jak po stránce umělecké, tak řemeslné…. Celý příspěvek