Doktore Sovo, zde píšete: „V očích měl vetřený prejt“…

Františku, Karle, Ladislave, Emmo, Václave, Lešku, Thomasi.

===

Žulovitému útvaru jest psáti: Za letadlovou lodí Ronald Reagan.
Patos je trapnost je vtipná, i v ústeckém kraji, nebo tam i především, neboť ústí, tančí.
Píšťala Prvního důstojníka mlčí dnes až na věky, a není to málo – na stadionu v bezvýchodních Čechách.
Deset let, i víc, a vidím, uvidím to nezmenšeně.

Sbíhají se kruhy –
dvacet třicet padesát,
i sedmdesát let –
do jediného bodu,
kam dopadne kámen
a hladina se nad ním zavře.

Otevřel okno, vypnul topení, oddal se tomu cele.

Komentáře nejsou povoleny.