… ve skutečnosti se shromáždili jako kdysi jednou a jako později v pustině, …

… vrženi tam, kde předtím stáli, čelo přitisknuté na paži, tváří k zemi, klidně oddychujíce.

Celý příspěvek