Ještě o dardě

naplňujeme očekávání.
Aktualizováno 2. dubna 2012
Nevinnou zmínkou o dardě v jednom dávném článku jsem již zklamal nejednoho čtenáře, který se přes vzkazy, marně, ptal na pravidla dardy (zapomněl jsem je již před lety)… Internet trestuhodně mlčí, zkusil jsem tedy non-internetové informační zdroje:

Ottův slovník naučný (Argo, Paseka – 1997), díl VII, na str. 43 praví, že se jedná o hru pro dvě až tři osoby, hranou s německými kartami (mariášky):
„Rozdá se nejprve po šesti kartách, pak odkryje se trumf. Kdo ohlásí hru, tomu učiniti jest více ok nežli jeho protivníkovi, po případě dvěma protivníkům společně. Nehodí-li se vyložený trumf nikomu do karty, může se trumf i voliti. Když někdo hru ohlásí, obdrží každý hráč ještě tři karty a hra začíná. Nejvyšší kartou jest trumfový svršek čili „jas“, jenž platí 20 ok, pak následuje trumfová devítka (minelka) 14 ok, dále platí esa 11, desítky 10, králové 4, svršci (kromě jasa) 3 a zpodci [sic] 2. Jas s králem (bella) = 20. Tři karty téže barvy co do hodnoty po sobě jdoucí (na př. devítka, desítka, zpodek) zovou se darda a platí 20; takovéto „spojení“ o čtyřech kartách platí 50. Konečně spojení o pěti kartách zove se „fús“ a znamená výhru bez další hry (někdy se hraje dál a fús platí 100), ač nemá-li některý spoluhráč „figuru“ (čtyři karty téže hodnoty od devítky vzhůru, na př. čtyři krále) což platí víc než fús. Poslední štych platí 10 ok. Všecka spojení je třeba ohlásiti na počátku hry, jen s bellou počkati se může až nakonec.“

Je to jenom náznak pravidel, podle kterých by se asi hrálo těžko (zbylé karty?), nicméně i z toho nástinu je patrné, že je darda velmi blízko příbuzná hře jass (viz např. zde nebo lépe nějaké vydání slavného souboru pravidel karetních her autorské dvojice Omasta & Ravik (čtenář snadno dohledá), kde jsou pravidla podrobnější a Ottovu popisu výše bližší) a zejména hře cenzr (viz ostatně komentář v onom odkazu). Takže s klidným svědomím lze asi hráti jass či cenzr místo, jak mě informovala jedna z tazatelek, Antonínem Dvořákem pěstované dardy.

Sluší se ovšem ještě, tentokráte s Masarykovým slovníkem naučným, lidovou encyklopedií všeobecných vědomostí, přesněji s jeho II. dílem (a nejpřesněji nákladem Československého kompasu, tiskárna a vydav. akc. spol. v Praze na Smíchově, Plzeňská 79, z r. 1926) varovati:

„Darda, zapovězená hra v karty, stíhaná trestně.“

PS.: Nahlédl jsem při té příležitosti do útlého spisku
Taroky a Piquet
příruční knížka pro příznivce a hráče obou těchto oblíbených her s návodem i se všemi pravidly
sestavil Dr. J. Chirenský
nákladem Aloise Hynka Praha 1904

(Městská knihovna pod signaturou U 773/d, prezenčně)
a upřímě se zděsil, neboť pravidla taroků prošla za to více než století doslova tichou poštou – například hrálo se ve třech se šestnácti kartami, hlášky dosti jiné… no a nejroztomileji – „valát“ nebyl obdobou durchu, jako je tomu teď, nýbrž obdobou pasu (neúčast ve hře)… tolik tedy o neměnnosti pravidel.

========

PS: 2. 4. 2012 – mažu rest, který mi tu straší od minulého srpna, kdy mě přes vzkazy kontaktoval jeden čtenář s tím, že doplnil popis pravidel, jak si je pamatuje, do slovníku cizích slov, s jeho svolením text přetiskuji i zde, ať je pěkně vedle toho výpisku z Ottova slovníku naučného výše (text přejat doslova, jenom jsem podle autorova přání odstranil jeho jméno a kontakt; k dohledání případně na odkazu výše, a opravil chronologii dodatků):

„Darda je stará a krásná karetní hra se všemi listy 32 mariášových karet. Je podobná licitovanému mariáši. Možná, protože se jedná o velmi starou hru, neuvedu asi přesná pravidla. Pouze ta která jsem se naučil, když jsem ji před 45 lety hrával. Rozdá se každému 6 karet, nejdříve 3 a 3 pak se otočí první trumf, který zůstane na spodku balíčku, jako při šnopsu, těch 6 karet si každý hráč otočí a zjistí co je v nich. Pak se rozdají každému další 3, které zůstanou ovšem na stole neotočené. Nakonec se zbylý balíček otočí všemi kartami obráceně a spodní karta je druhý trumf, tak, že nesmí být vidět zbytek karet. Který-koli trumf je možno měnit 7, v případě, že je 7 trumfem, tak 8 je možno vyměnit tu 7. Vtip je v tom, že první trumf je sám, kdežto u druhého trumfu je možno za 7, či 8 vyměnit všechny trumfy schované v balíčku pod tímto druhým trumfem. Za vyměněné karty hráč který hru vylicitoval, odloží stejný počet karet, které se mu nehodí, do talonu na spod balíčku, tak aby je spoluhráč-či neviděli. Jeden rozdává a protihráč volí 1 trumf, nemá li, nebo nechce, řekne první neberu. Je na druhých hráčích zda 1 trumf berou. Pokud ano platí první, pokud ne volí opět první hráč trumf druhý, pokud ani ten nechce může opět volit druhý trumf další hráč. Pokud ho neveme ani on hra končí a karty se rozdají znovu. Ve hře je výraz jsem nový po 1 výhře, jdu na kopec po 2 výhře za sebou a po 3 výhře za sebou zmíněný hráč bere bank. Pokud se výhry střídají, je vždy výherce nový, to se může opakovat několikrát za sebou, dokud jeden hráč nevyhraje 2 x za sebou a nejde na kopec, ze kterého může být ovšem v následující hře pokud prohraje sesazen, v případě 3 výhry bere bank, v případě sesazení je vyhrající hráč nový a koloběh se opakuje. Po zvolení trumfů hráči vezmou předem rozdané další 3 karty a říkají hlášky. 3 karty po sobě v jedné barvě např.8, 9, 10, je darda, 4 karty po sobě např.10, J, Q, K jsou 50, 5 karet po sobě 7, 8, 9, 10, J, se rovná 100, 6 a více karet po sobě se již počítá také pouze za 100. 4 stené karty např. 4 x minimálně 9 a vyšší karty (poker), je též za 100, ale platí víc než 100 v 5 kartách za sebou. Většinou se proti této hlášce nehraje, ale může, pokud má 2 hráč např. hodně trumfů, Jas, Minelu, Belu a Eso. (Platí vždy nejvyšší hláška mimo zmíněných trumfovních), tomu hráči, který ji vlastní. Při schodě např. 2 dard stejné velikosti, 7,8,9, platí hláška prvnímu hráči který ji nahlásil. Výše hlášky, pokud ji má pouze jeden hráč, se může hlásit až během hry, pokud se spoluhráč zeptá po 2 štychu, kam jde, musí ten co ji vlastní říci např do krále. Hodnota karet: Jas=Q (filek) v trumfech, nejvyšší karta ve hře, má honotu 20 bodů, spolu s K dohromady=Bela=40 bodů+ král 4 body, Minela je trumfová 9, druhá nejvyšší karta=14 bodů, jakékoli Eso= 11, 10=10, všechny K=4, Q=3, J (spodek)=2. Vynáší tkz. fořt. Hraje se tedy s 9 kartami, musí se přiznávat barva, není-li pak trumf. Poslední štych=10bodů. Na konci hry se vše sečte, např. 2x darda= 40+Jas=20+Minela=14 atd. Vítězí ten kdo má víc bodů, při schodě bodů vyhrává ten kdo nebral trumfy, ten kdo je bral, předpokládal, že vyhraje a musí mít tedy o bod více.

Ještě dodatek: pokud hráč který bral trumf, ať je nový, či na kopci, prohraje, platí tkz.spadlo=výše banku, a vyhrající je nový.

další dodatek: poslední 3 karty na stole se berou a prohlížejí až po zvolených trumfech, hráč má tedy k dispozici 9 karet se kterýmy se hraje vlastní hra, po výměně trumfů a po nahlášení případnýh hlášek. Hraje se i bez hlášek. Jas, Minela, Bela (také bejle), v trumfech platí vždy.“

(Možná časem zkusím text prostříhat a učesat a spojit s tím z O.S.N.)

 

=====

PPS.:13.8.2012 – laskavý čtenář nechať ještě nahlédne do komentářů k tomuto článku, přibyly tam další užitečné informace.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazeno. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

23 responses to “Ještě o dardě

 1. To je perfektní rešerše na úrovni vědeckého pracovníka. Děkuji za potěšení, které mám ze čtení článku. Doplňuji, že údaje o oblibě hry DARDA u Antonína Dvořáka najdete v knize NOVOSVĚTSKÁ od Miroslava Ivanova.

 2. Ahoj.
  Velké díky za uveřejnění pravidel dardy. Naučil mě ji otec, když jsem byl ještě dítko školou povinné. Od té doby ji čas od času hrajem. Je to m á nejoblíbenější karetní hra a tak jsem rád, že alespoň někdo ji trošku popularizuje.:-)

  Malá poznámka k pravidlům hore. My hrajem na pravidlo, že čtyři jasáci a minely jsou více než ostatní čtyrky a tudíž čtyři jasáci jsou za 200 ačtyři minely za 150 (150 vypadá lépe než 140…:-)) Bela je za 20, čyři sedmy a osmy nemají žádnou hodnotu. Belu můžete hlásit vždy a nelze ji přebít, platí vždy i kdyby měl soupeř stovku (i když pak je otázka jestli ještě hrát…:-). Pokud máte v držení trumfového jasa a minelu tj. nejvyšší karty ve hře, pak se říká, že máte „kočár“. To nemá žádnou hlásitelnou hodnotu, pouze je to karbanický obrat (typické je na konci hry prohlásit, „tos nemohl dát, jám měl kočár). Ale samozřejmě to můžete na začátku hry oznámit, aby jste trochu zatřásli sebevědomím soupeřům:-)

  Co, ale hlavně chci napsat, žě mě otec naučil i hru, které se v oblasti Turnova říkalo Francefus a o které bych se zde rád zmínil. Ta má k dardě stejný vztah, jako mariáš k lízanému mariáše, zjednodušeně řečeno Francefus je lízaná darda. Základní pravidla jsou stejná jako u dardy, resp. u varianty, kterou jsem na začátku tohoto příspěvku zmínil, ale lze samozřejmě hrát i na základě hry zmíněné na začátku tohoto webu. Více než dva hráči hrát nemohou. Kvůli bodovému ohodnocení je žádoucí také papír a tužka. Bodové hodnocení je stejné s dardou. Na začátek se rozdá sedm karet, trumf je otočen tak jako v dardě, ale zbývající karty lícem dolů. Po každém uhraném štychu se jedna karta dokoupí s hromádky. První bere ten, kde uhrál štych. Trumfy začínají platit až v okamžiku rozebrání balíčku, tj. až když mají oba hráči v rukou sedm karet a na stole již není balíček, ze kterého by se dokupovalo. Sedmička může měnit určující trumf ve spodu balíčku kdykoliv, pochopytelně až do rozebrání. Hodnoty karet a figur (darda, bela, pade…) je stejná jako v dardě. Pointa je v tom, že figury se mohou hlásit během hry až do okamžiku rozebrání balíčku. Navíc se s figury dají roztříštit. Např. dostanu pade Eso-Král-Filek-Spodek. V jednom kole nahlásím pade, výška Eso. V dalším pak darda výška Eso, v následujícím kole pak dardu výška král. Všechny tyto hlášky vycházejí ze získaného pade. A samozřejmě pokud má ve stejném okamžiku protihráč vyšší figuru, či hodnotově stejně vyšší figuru než vy (např. vy máte dardu do filka, soupeř do krále), pak platí soupeři a vy na její hlášení musíte počkat do dalšího štychu. Tedy za předpokladu, že soupeř nemá znova vyšší než vy, opak nezbývá než čekat na vhodnou příležitost k hlášení…:-)Všechny hlášky se zapisují a po sehrání se sčítají s kartami uhranými ve štyších. Cílem hry je uhrát co nejrychleji předem dohodnutou hodnotu např. 1000. To je cca necelých 10 her. Pokud oba dva hráči ve stejnou hru překročí dohodnutou hodnotu, pak samozřejmě vítězem je hráč s vyšším ohodnocením. Zapisování hodnot je na vašem uvážení, ale dobrý je osvědčený systém darda, bela- I, pade – L, sto – C, a pokud se dohodnete i na vyšších pak dvě sta – CC, sto pade (minelová čtyřka) IX.

  Uf….tak jsem to konečně dopsal:-). My o peníze nehrajeme, takže peněžní systém hry je na uvážení a společné dohodě těch, kteří to chtějí zkusit. Ještě si dovolím upozornit, že pravidla mohou variovat oblast od oblasti a tak řádky výše je třeba brát jako návod pro někoho, kdo se tyto hry chce naučit a určitě tato pravidla nejsou absolutní. Ba co více pod pojmem Francefus se mohou vyskytovat i hry řádně odlišné…

  • Vřelé díky za obsáhlý komentář! Další kamínek do mozaiky… O francefusu jsem nikdy neslyšel, ale takovýchhle krajových verzí, variant a odvozenin bude určitě zkouška – však stačí, když se sejdou z různých koutů republiky lidi na mariáš, to je prvně potřeba hotová konference, co a jak se teda vlastně bude hrát :-)

   • Trojctihodný wordpressan!

    Ten posun je opravdu značný, ale bojím se, že by to stejně nešlo úplně rekonstruovat, psaná pravidla jsou málokdy dostatečně přesná (bohatě stačilo, když jsme se kdysi podle Omasty a Ravika učili ty taroky současné, dalo se z nich parádně nepochopit hned několik podstatných věcí, které mi došly až při kontaktu s „opravdickými“ tarokáři). Jisté je ale to, že dvanáct tarokových karet v té moderní verzi se drží líp než těch šestnáct :-)

 3. Dík za kvalitní článek. Je vidět, že pravidla jsou malinko pozměněná kraj od kraje.
  Možná by nebylo od věci zmínit se malinko o banku.
  U našeho pojetí téhle vynikající hry dá do banku každý kačku. Když se nikdo nerozhodne ani pro jeden z trumfů, rozdává se hra nová a každý opět připlácí.
  To vše do doby než konečně někdo souhlasí s některým ze dvou trumfů a hra se rozjíždí.
  Když onen dotyčný uhraje nejlepší výsledek okamžitě bere bank a začíná se od začátku. Pokud ho však neuhraje ( spadne tam), bere bank vítěz a ten kdo spadnul
  platí celý bank, ostatní připlatí korunu a jede se nová hra.
  Když by se mělo čekat na tři po sobě jdoucí výhry, tak věřím, že bank dokáže
  narůst do značně zajímavé výše ale zajímalo by mě jestli i tady platí spadlá a ten kdo šel do hry a neuhrál ji, doplácí bank v plné výši.

   • To je fakt ale hrát tak krásnou hru třeba o sirky by už postrádalo tu správnou šťávu-))
    Ale matně si vzpomínám, že jsme ještě v minulém století hrávali i onu variantu dardy na tři vítězství a říkalo se jí – bulka.

    • skoro bych nesouhlasil – mě to hraní o peníze nebo nutně o něco nebaví tak nějak z principu, takže jsem si přirozeně vybíral hry, které jsou dost složité a zábavné, aby se daly hrát jen tak (taroky, mariáš atd…)… počítat se to může, ale proplácet? to je zbytečnost.

     • ale jóó – souhlas..co člověk to názor. Třeba kanasta se hrávala jen tak pro zábavu a počítalo se ale darda nebo mariáš bez peněz mi přijde jako řízek bez trojobalu – člověk se zasytí ale nešmákne si-)))….ale jak říkám, je to jen můj názor.

 4. Tuhle hru jsem se naučil před cca 40 lety na Blanensku. Hrajeme ji s kamarádem dodnes na vandrech a říkáme ji CENZA. Pravidla jsou trochu jiná, ale možná jsme si je už pozměnili během těch let. Hrajeme sérii do 500 bodů vetšinou v hospodě, na dvě vítězný, Prohrávající platí všechny piva. Naučil jsem se tenkrát i zajímavé zapisování bodů. 20 = čárka, dvě svislé a tři napříč je 100, 30 = neúplné V jedna nožka je kratší, další 20 ho dotvoří a 50 nahoře uzavře a je to zase 100. 80 = C, dvacítka zase uzavře 100. A 100= O. Drobné v plusu se píší jako čísla dolní index, ty do minusu jsou pod obloučkem. Blbě se to vysvětluje, ale dobře počítá :-) A kibicové netuší, která bije.

  • Ano, je to tak. Jen presneji Cenzr.
   Hraje se do 500 jak spravne uvadite nebo take se da hrat do 101 bez zapisovani. Da se hrat i v deblovem provedeni 2 proti 2, klasicky do 500. Jen rozdil pri rozdavani je tak, ze se rozdaji 3 karty a pak 2 karty dokola. Rozdavaji se podiva zda chce ci ne podle nabidky, pokracuje se dle hodin dokola az zpet k rozdavajicimu. Navic se rozdaji 2 karty. Spoluhraci sedi krizem a jejich stichy se na konci scitaji. V pripade, ze je jeden z tymu pero neboli neuhraje vubec nic. Druhy tym pise automaticky 350. Bejle se pise i presto, kdyz ji prvni tym nahlasi.
   4 stejne se pocitaji az od 10 a vzdy za 100 bodu, 4 jasy jsou za 200. Postupka za 100 se da hlasit rovnez hlaskou fus. Postupka plati vzdy nejvyssi karte, v pripade shody ma trumf prednost. Jinak pri shode neplati nikomu. Bejle jsou kral a filek v trumfech za 20, nemusi se hlasit pred vynosem. A hrac ma pravo je pocitat nebo ne po scitani. Je to na nem. Podle vysledku se rozhodne a kdyz ano, na konci nahlasi bejle dvacet. V Kosirich se hraje pravidelne turnajv hospode U Vanka dvojic i jednotlivcu. Na Mikulase a o velikonocich

 5. DARDA je krásná, svěží a velmi inteligentní hra! Navíc má jednu úžasnou výhodu, jakou nemá ani tak skvělá hra – jako mariáš! Na rozdíl snad ode všech známých karetních her – NENÍ NUDNÁ VE DVOU! Tím odpadá nutnost, mít k dispozici třetího hráče .. nezbytného pro mariáš! Nemám samozřejmě na mysli mariáš lízaný – což je hra pro děti.

 6. Jas neni filek (svrsek) trumf, ale spodek trumf. Dale pak je uz minela (devitka), eso, desitka… bodovani je spravne. Jas za 20, 9 za 14, eso 11, desitka za 10, kral 4, filek 3, spodek 2
  Hra se jmenuje Cenzr

 7. k doplnění hry „Darda“
  U nás se jí říkalo „bulka“, podle bank = bulka. Za trumfy se brala pouze pouze spodní barva, teprve když byla spodní barva shodná s horní, dalo se vyměnit více trumfů. Dalo se měnit sedmou, když ležela tak osmou, kdyř ležela sedma i osma, dalo se měnit = šintovat (ale nemuselo) devítkou. pět karet v řadě nebyla stovka, ale fůs, a majitel vítězil bez boje, poražený na fůs ale nemusel platit do banku (v případě, že schválil hru a měl tedy povinnost vyhrát. Fůs se dal překřiknout vyšším fůsem, nebo delším fůsem( šestý fůs , sedmý fůs.) Vyšší než jakýkoli fůs byla „figura“, tj. čtyři karty stejné hodnoty. Figura se ale nepočítala ze sedmiček nebo osmiček. Nejvyšší figurou byly jasy, pak miny, esa, desítky(baby) králové(koně) a nakonec spodci(kluci). Kdo schválil hru a prohrál, platil „spadlou“, tj. základní vklad do bulky. Tři vítězství v řadě brala bulku, ta byla někdy pěkně mastná. Ke schválení hry byly pouze tři pokusy, když se neschválila hra ani na třetí pokus, rozdávající prohrál, ale nemusel platit spadlou, jeho soupeř byl „zadarmo nový“. Někdy jsme hrávali variantu, že jestliže byl rozdávající na kopci, musel třetí hru vzít na jakoukoli kartu a tím event. navýšit bulku. Hrávali jsme ve dvou, ve třech i ve čtyřech lidech. Občas se hráči ( nebo i kibicové) sázeli „na cestičku“ tj. na výsledek konkrétní hry, obvyklou sázkou byl panák.
  Bulka mně přijde zábavnější, než mariáš, má v sobě i víc rizika ( tři karty po schválení hry můžou překvapit v dobrém i zlém), počítá se s každým bodem, spousta karet není vůbec ve hře, nemusí se přebíjet a tak si lze např. eso schovat , čekat na desítku, která třeba vůbec nehraje a nakonec přijít i o to eso……
  Škoda, že se bulka už moc po hospodách nehraje, mladší ji ani neznají.

  • Hráč A rozdá po šesti kartách (3+3) otočí trumf (tzv. první) a otočí balíček (tzv. druhé). Trumfy si vybírá hráč co nerozdával a to tak že ohlásí: beru první, popř. první nechci – na to reaguje protihráč – beru první, případně je nechce taky. Potom je to stejné u druhých trumfů. Potom se rozdají další 3 karty. Šintuje se v případě druhých (spodek balíčku) ihned, neboť tam může být více trumfů a pak musí odhodit tak, aby mu zbylo 9 karet. Darda (padesátka) se hlásí ihned a pokud mají dardu oba, platí vyšší, popř. při stejné výšce vynášejícímu.
   Je to pěkná hra a souhlasím, že je škoda že ti mladší ji neznají.

Napsat komentář k Tonda z Kolína Zrušit odpověď na komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s