Theodore Dreiser – Americká tragedie

Splnil jsem si dávný čtenářský závazek a přečetl Dreiserovu Americkou tragedii – dílo rozměrů menší katedrály.  Celý příspěvek