Venku to právě rozbalily koroptve…

a skřehotají jak o závod (zvláštní zvuk, něco mezi zaskřípěním dveří a zvukem dvou křemenů třených o sebe).
Už aby předjaří skončilo a začalo opravdové jaro!